اعظم بارانی

1402/5/1 0:0

دکتر اعظم بارانی

      

 روانشناس دانشکده پزشکی

شرح وظایف:

1-کارشناس مسئول افت تحصیلی دانشکده پزشکی

2-کارشناس مسئول غربالگری دانشجویان

3-تکمیل پرونده راهنمایی و مشاوره مراجعه کنندگان و ثبت اطلاعات مورد نیاز در سامانه سینا سا

4-مصاحبه روان شناختی ،ارزیابی، تشخیص و تعیین نوع مشکل

5- طرح ریزی و اجرای فرایند تغییر ،تعدیل یا درمان و پیگیری ان

6- ارائه اطلاعات و شرکت در تحقیقات و پژوهش های مربوط

7- شرکت در کارگاه های باز اموزی و همایش های مرتبط به منظور دستیابی به اطلاعات روز در زمینه حرفه ای

8- همکاری در زمینه برنامه ها و طرح های پیشگیری به منظور کاهش یا رفع مشکلات

9- همکاری در تهیه جزوات اطلاع رسانی برای دانشجویان و سایر واحد ها

10- شرکت در جلسات اداره مشاوره دانشگاه و منطقه و وزارت خانه

11- ارائه خدمات روان شناختی در خوابگاه های دانشجویی

12- انجام خدمات مشاوره تلفنی

13- انجام امور محوله به تشخیص رئیس اداره مشاوره دانشجویی

کلمات کلیدی:
روان.شناس.دانشکده.پزشکی     اعظم.بارانی    

تاریخ بروز رسانی:   3 دی 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | فايل متن
< >