سیما بهروزی

1402/5/1 0:0

سیما بهروزی

 

روان شناس دانشکده بهداشت

شرح وظایف:

1- کارشناس افت تحصیلی دانشکده بهداشت

2- تکمیل پرونده راهنمایی و مشاوره مراجعه کنندگان و ثبت اطلاعات مورد نیاز در سامانه سینا سا

3- مصاحبه روانشناختی ،ارزیابی ،تشخیص و تعیین نوع مشکل

4- طرح ریزی و اجرای فرآیند تغییر، تعدیل یا درمان و پیگیری آن

5- ارئه اطلاعات و شکرت در تحقیقات و پژوهش های مربوطه

6- شرکت در کارگاه های بازاموزی و همایش های مرتبط به منظور دستیابی به اطلاعات روز در زمینه حرفه ای

7- همکاری در تهیه جزوات اطلاع رسانی برای دانشجویان و سایر واحد ها

8- همکاری در زمینه برنامه ها و طرح های پیشگیری به منظور کاهش یا رفع مشکلات

9- شرکت در جلسات اداره مشاوره دانشگاه و منطقه و وزارت خانه

10- ارائه خدمات روان شناختی در خوابگاه های دانشجویی

11- انجام خدمات مشاوره تلفنی

12- انجام امور محوله به تشخیص رئیس اداره مشاوره دانشجویی

کلمات کلیدی:
سیما.بهروزی     دانشکده.بهداشت    

تاریخ بروز رسانی:   13 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >