دکتر فروغ عباسی

1402/5/1 0:0

دکتر فروغ عباسی

 

روان شناس دانشکده پرستاری مامایی

شرح وظایف :

1- کارشناس مسئول افت تحصیلی دانشکده پرستاری مامایی

2- ارائه اطلاعات و شرکت در تحقیقات و پژوهش های مربوط

3-تکمیل پرونده راهنمایی و مشاوره مراجعه کنندگان و ثبت اطلاعات مورد نیاز در سامانه سینا سا

4- طرح ریزی و اجرای فرآیند تغییر، تعدیل یا درمان و پیشگیری آن

5- شرکت در کارگاه های باز آموزی و همایش های مرتبط به منظور دستیابی به اطلاعات روز در زمینه حرفه ای

6- همکاری در زمینه برنامه ها و طرح های پیشگیری به منظور کاهش یا رفع مشکلات

9- ارئه خدمات روان شناختی در خوابگاه های دانشجویی

10- انجام خدمات مشاوره تلفنی

12- انجام امور محوله به تشخیص رئیس اداره مشاوره دانشجویی

کلمات کلیدی:
دکتر.فروغ.عباسی     دانشکده.پرستاری.مامایی    

تاریخ بروز رسانی:   2 امرداد 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | فايل متن
< >