شهره شادمان فر

1402/5/1 0:0

دکتر شهره شادمان فر

روان شناس دانشکده دندانپزشکی

شرح وظایف:

1-کارشناس مسئول افت تحصیلی دانشکده دندانپزشکی

2- ارائه اطلاعات و شرکت در تحقیقات و پژوهش های مربوط

3-تکمیل پرونده راهنمایی و مشاوره مراجعه کنندگان و ثبت اطلاعات مورد نیاز در سامانه سینا سا

4- طرح ریزی و اجرای فرآیند تغییر، تعدیل یا درمان و پیشگیری آن

5- شرکت در کارگاه های باز آموزی و همایش های مرتبط به منظور دستیابی به اطلاعات روز در زمینه حرفه ای

6- همکاری در زمینه برنامه ها و طرح های پیشگیری به منظور کاهش یا رفع مشکلات

7- همکاری در تهیه جزوات اطلاع رسانی برای دانشجویان و سایر واحد ها

8- کارشناس مسئول برنامه های عملیاتی

9- ارئه خدمات روان شناختی در خوابگاه های دانشجویی

10- انجام خدمات مشاوره تلفنی

12- انجام امور محوله به تشخیص رئیس اداره مشاوره دانشجویی

 

کلمات کلیدی:
دکتر.شهره.شادمانفر     دانشکده.دندانپزشکی    

تاریخ بروز رسانی:   3 دی 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >