عزت سعیدی

1402/5/1 0:0

عزت سعیدی

متصدی امور دفتری

شرح وظایف :

1-تعیین نوبت جهت مراجعین و پاسخ به تلفن هاو...

2-تهیه گزارش و امار ماهانه ،شیش ماهه و یکساله

3- بایگانی پرونده ها، تایپ نامه های اداری، تایپ بروشور ها و مواد آموزشی 

4- ثبت و پذیرش اطلاعات اولیه دانشجویان در سامانه سینا سا

5- انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق

کلمات کلیدی:
عزت.سعیدی     متصدی.دفترمشاوره    

تاریخ بروز رسانی:   2 امرداد 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | فايل متن
< >