لیلا فتوت

1402/5/1 0:0

لیلا فتوت

روان شناس دانشکده پیراپزشکی

شرح وظایف:

1-کارشناس مسئول افت تحصیلی دانشکده پیراپزشکی

2-کارشناس مسئول همتایاران سلامت روان دانشجویی

3-تکمیل پرونده راهنمایی و مشاوره مراجعه کنندگان و ثبت اطلاعات مورد نیاز در سامانه سینا سا

4- طرح ریزی و اجرای فرآیند تغییر، تعدیل یا درمان و پیشگیری آن

5- شرکت در کارگاه های باز آموزی و همایش های مرتبط به منظور دستیابی به اطلاعات روز در زمینه حرفه ای

6- همکاری در زمینه برنامه ها و طرح های پیشگیری به منظور کاهش یا رفع مشکلات

7- همکاری در تهیه جزوات اطلاع رسانی برای دانشجویان و سایر واحد ها

8- شرکت در جلسات اداره مشاوره دانشگاه و منطقه و وزارت خانه

9- ارئه خدمات روان شناختی در خوابگاه های دانشجویی

10- انجام خدمات مشاوره تلفنی

11- انجام امور محوله به تشخیص رئیس اداره مشاوره دانشجویی

کلمات کلیدی:
لیلافتوت     دانشکده.پیراپزشکی    

تاریخ بروز رسانی:   2 امرداد 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | فايل متن
< >