رسالت خانواده در ارتباط دانشجو و دانشگاه

1402/6/16 0:0

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویی مطالبی را در خصوص نقش خانواده در ارتباط گیری دانشجو با دانشگاه ارئه می دهد:خانواده اساسی ترین واحد اجتماعی است که بستر ساز رشد، بهزیستی جسمی ، روانی، اجتماعی و معنوی انسان است.در پژوهشهای متعددی که در زمینه سلامت روانی دانشجویان انجام گرفته نشان داده شده است.دانشجویانی که حمایت عاطفی و اجتماعی ناکافی از سوی والدین دریافت می کنند مشکلات عاطفی و و اضطراب متوسط یا شدیدی را تجربه می کنند. این در حالی است که بسیاری از دانشجویان به منظور ادامه تحصیلات خود از خانواده جدا میشوند و نزدیک به نیمی از آنن پس از دوری از خانواده دچار دلتنگی می شوند.

که ادامه این مطالب را در فایل مربوطه می توانید مطالعه کنید.

کلمات کلیدی:
نقش.خانواده.در.ارتباطگیری.دانشجو    

تاریخ بروز رسانی:   16 شهريور 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | فايل متن
< >