به سوی آرامش

1402/6/25 0:0

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اداره مشاوره و سلامت روان : مطالبی را در خصوص آرامش یافتن برای شما آماده کرده که می توانید با دانلود فایل مورد نظر ان را مطالعه نمایید،  قسمتی از متن فایل: ريشه احساس گناه و شرم تا حد زيادي به اين امرر بر مي گردد كه از خودتان توقع داريد كارها را دقيقا همانطور كه ديگران در نظر دارنرد انارام دهيرد و ديگران را به خودتان مقدم مي شماريد. بي جهر به خود اسري نرسرانيد و اعمال ضد اجتماعی مرتكب نشويد . مي توانيد احسراس تاسف و بی مسئولیتی كنيد نه اين انسانیت خود را زير سوال برده و خود را اسير شرم و گناه كنيد.

کلمات کلیدی:
ارامش.یافتن    

تاریخ بروز رسانی:   25 شهريور 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | فايل متن
< >