تاب آوری و مسولیت پذیری فردی

1402/7/2 0:0

معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اداره مشاوره و سلامت روان مطالبی را در خصوص تاب آوری برای شما تهیه کرده که قسمتی از آن را باهم مطالعه کرده و ادامه آن را با دانلود فایل مربوطه میتوانید ببینید: آیا فردی را سراغ دارید که با وجود رشد در یک محیط نه چندان مناسب )مثلا در خانواده های آشفته، مدارس شلوغ و کم امکانات، جوامعی با میزان بیکاری بالا و فرصت های شغلی اندک و …( به موفقیت های بزرگی در زندگی خود دست یافته باشد؟ یا برعکس، افرادی که با وجود در اختیار داشتن امکانات مناسب و برخورداری از شرایط ایده آل، موفقیت های کمی را در زندگی تجربه کرده اند؟.....

کلمات کلیدی:
تاب.اوری     مسولیت.پذیری    

تاریخ بروز رسانی:   2 مهر 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | فايل متن
< >