معرفی معاون اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویی

1402/10/7 0:0

آقای دکتر سید احسان گلستانه

شرح وظایف:

1- برنامه ریزی و تعیین اولویت های اجرایی دفتر بر اساس خط مشی اعلام شده از سوی دفتر مرکزی

2- اجرای قوانین و بخشنامه های مربوطه و نظارت بر حسن اجرای انها

3-نظارت بر تهیه و ارسال گزارش های لازم به دفتر مرکزی مشاوره

4-دعوت از متخصصان و جلب همکاری ان ها به منظور تحقق اهداف پیش بینی شده و برگزاری دوره های اموزشی کوتاه مدت

5- شرکت در جلسات مربوطه بر حسب ضرورت

6-ارتباط مداوم و مستمر با بخش های مختلف دانشگاه به منظور ارئه پیشنهادات کارشناسی جهت کمک به رفع مشکلات دانشجویان

7- برنامه ریزی و کوشش در جهت گسترش شعبات دفتر مشاوره در خوابگاه ها و دانشکده ها

8- مصاحبه علمی ،تخصصی و حرفه ای مشاوران قبل از دعوت به کار ان ها و تایید صلاحیت علمی، تخصصی و حرف های انان

9- نظارت مستمر و مداوم بر نحوه فعالیت مشاوران،مددکاران و روانپزشکان

10- ارزیابی رضایت مراجعان از عملکرد مشاوران

11- بررسی و کنترل گزارش کار مشاوران، روانشناسان، مددکاران و روانپزشکان مرکز به صورت ماهانه

12- ارزشیابی عملکرد مشاوران و سایر شاغلین در دفتر مشاوره

13- برگزاری جلسات مشاوره در خوابگاه ها و اداره مشاوره

کلمات کلیدی:
معاون.اداره.مشاوره     سید.احسان.گلستانه    

تاریخ بروز رسانی:   7 دی 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >